Mäkitalonlahden säännöt


1§ Mäkitalonlahden satama ja tukikohta ovat Vilppulan Veneilijät ry:n

     kotisatama.

2§ Kaikilla seuran jäsenillä on oikeus käyttää satamaa ja tukikohtaa sekä

    yhteisiä koneita ja laitteita.

3§ Mäkitalonlahden satama ja tukikohta sekä monet laitteet ovat vanhoja eivätkä vastaa työsuojelu     yms.    vaatimuksia ja kaikki toiminta tapahtuu omalla vastuulla.

4§ Alusten laituripaikoista ja säilytyspaikkojen vuokrauksesta sovitaan

    satamakapteenin kanssa.

5§ Muun kuin em. tilan vuokrauksesta ja ehdoista päättää hallitus.

6§ Tilojen käytöstä samoin kuin sähkön ja koneiden käytöstä peritään hinnastossa olevaa vuosikokouksessa vahvistettua vuokraa.

7§ Laituripaikkasopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja pitää sanoa irti kirjallisesti. Kauden aikana irtisanotusta paikasta ei saa hyvitystä. Eräpäivään mennessä maksamaton laituripaikka voidaan antaa toiselle.

8§ Aluksen tai säilytyksessä olevan laitteen haltija vastaa säilytettävän aiheuttamista vahingoista, ellei säilytettävällä ole tätä varten vastuuvakuutusta.

9§ Hallitus hyväksyy kaikki vuokrasopimukset.

10§ Satamassa ja tukikohdassa pitää noudattaa siisteyttä ja järjestystä. Laitteet ja työkalut tulee palauttaa niille kuuluville paikoille ehjinä ja puhdistettuina. Tilat pitää siivota lähtiessä ja kaikki jätteet pitää toimittaa niille kuuluviin astioihin ja paikkoihin.

11§ Vahingot ja rikkoontumiset pitää korjata tai toimittaa korjattavaksi sekä tehdä niistä ilmoitus joko satamakapteenille tai varasto- ja kalustovastaavalle ja työkaluvarastossa olevaan vihkoon.

12§ Sataman ja tukikohdan sekä sen koneiden ja laitteiden kaupallinen tai siihen rinnastettava käyttö on kielletty ilman hallituksen lupaa.

13§ Näiden sääntöjen noudattamatta jättämisestä voidaan tilojen käyttöoikeus peruuttaa.

14§ Vilppulan Veneilijät ry:n jäsenten toivotaan käyttävän "VAPAANA" -kylttiä lähtiessään pidemmäksi aikaa venepaikaltaan.

Päivity:Vuosikokous 24.04.2013