TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

Yleistä

Kuluneella kaudella seuran toimintaa on varjostanut Covid-19 (Korona) -tauti.

Kun seuran aktiivitoimijoista suuri osa kuuluu tuon em. taudin kannalta riskiryhmään,

niin kokouksia ja muita kokoontumisia on jouduttu välttämään tai siirtämään.

Jotain toimintaa kuitenkin on ollut, kuten seuraavasta toimintakertomuksesta käy ilmi.

Hallinto

Hallitus kokoontui 3 kertaa, tammi- huhti- ja marraskuussa ja yleisiä kokouksia pidettiin sääntöjen mukaiset syys- ja kevätkokoukset.

Hallituksen kokoonpano 2021:

Puheenjohtaja: Esko Kivinen

Varapuheenjohtaja : Juha Koivistoinen

Sihteeri: Jarkko Penttilä

Hallituksen muut jäsenet:

Ilpo Tukia

Keijo Sistonen

Pentti NieminenTapio Ala-Herttuala

Juha Kivinen

Rami Moisio

Tilintarkastaja: Juha Mäki, varalla Tuomo Kauhaniemi

Rahastonhoitajana oli Jarkko Penttilä, kirjanpidon hoiti Tiliportti Oy ja tilintarkastajana Juha Mäki

Vastuuhenkilöt

Kuluneella kaudella jaettuna tehtävät oli jaettu oheisen "Yhteystiedot 2021"-listan mukaisesti.

Jäsen- ja alusrekisteri

Jäsenmäärä ja venekunnat on kauden aikana hieman pienentynyt. Seuraan kuului kauden alussa 102 jäsentä ja lopussa 97 jäsentä. Poistuneita 6, uusia 1 eli nettovähennys oli 5 kpl. Lisäksi jäsenrekisterissä on 6 venekuntaa, jotka eivät ole jäseniä mutta säilyttävät venettä Mäkitalonlahden/Honkatorpan satamassa.

Jatkossa näillekin jäsenmaksu (ei päätöstä vielä).

Kattojärjestöt

Vilppulan Veneilijät ry kuuluu yhteisöjäsenenä seuraaviin yhdistyksiin: Suomen Höyrypursiseura ry ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry sekä Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys.

Kotvio II

Edelliskaudella peruttu Näsijärven höyrylaivaregatta toteutettiin yhteistyössä Höyrypursiseuran, Pirkka-Hämeen jätkäperinteen, Pohjaslahden kylätoimikunnan, Pohjois-Pirkanmaan mobilistien kanssa. Tapahtuma nimettiin Pohjaslahden sataman kesätapahtumaksi. Mukana olivat höyryalukset Visuvesi, Häme, Kirvesniemi, Suntti, Whistler ja Kotvio II. Pohjaslahden pieni satama oli täynnä ihmisiä ja laivoja. Kotvio teki tunnin risteilyjä neljä kertaa ja laiva oli joka kerta täysi. Sunnuntain paluumatka oli samalla kylätoimikunnan risteily Mäkitalon lahden satamaan, mistä oli linja-auto Pohjaslahteen.

Tapahtuma onnistui täydellisesti ja seuramme sai paljon kiitosta joka taholta.

Perinteinen Noitien yön risteily Vilppulasta Ruovedelle tehtiin 14.-15.08.

Mäkitalonlahden satama

Sataman puulaituriin rakennettiin kevätjäiltä kivilaiturin puoleiseen osaan matalampi kulkusilta pienempiä aluksia varten. Poijujen ja poijuketjujen uusimista jatkettiin myös.

Veneiden noston yhteydessä siirrettiin Kotvio laivan puukattila konepaja järvenpuoleiselle seinustalle, mihin sille myöhemmin rakennetaan katos.

Sataman kehityshanke 2021 - 2024:

Mäkitalonlahden satama ja konepaja ovat välttämättömiä Vilppulan Veneilijöiden toiminnan kannalta, mutta konepajan katto on erittäin huonossa kunnossa ja vuotaa monesta kohtaa.

Koska yhdistyksellä ei ole katon korjaamiseen tarvittavia rahoja, päätimme kääntyä asiassa Ylä-Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistyksen (PoKo ry) puoleen, jonka kanssa laadittiin Mäkitalonlahden sataman kehittämishanke.

Joulun alla saimme päätöksen 40107,50 € hankehakemuksemme hyväksymisestä.

Lisäksi Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on myöntänyt 16 430 euron välirahoituksen hankkeen ajaksi eli vuoden 2024 loppuun.

Lyhyt versio kehityshankkeesta menee seuraavasti:

Meille on Kotvio- laivan kunnostuksen ohessa kertynyt paljon erilaista kalustoa, valokuvia, kirjallisuutta puutavaran uitosta. Olemme sitä keränneet ja pelastaneet voidaksemme joskus laittaa näytille tätä katoavaa kansanperinnettä.

Ennen esillepanoa kalustoa pitää kunnostaa ja kunnostamista varten pitää olla tilat. Kunnostus voidaan tehdä konepajalla, mutta se edellyttää, että tilat ovat kunnossa. Niinpä rakennuksen vuotava katto pitää korjata aivan ensimmäiseksi, sitten tulee kunnostaa korjaamohalli ja näyttelytilaksi aiottu hitsaamosiipi.

RATKAISU:

Avustuksessa on 50% omavastuuosuus, mutta se voidaan kuitata tekemällä hankkeeseen liittyvät työt talkootyönä. Talkootyöstä maksetaan 15€ / tunti ja koneellisesta talkootyöstä 45€ / tunti.

Talkootyön määräksi on arvioitu 1265 tuntia, se tarkoittaa esim. 10 miehelle kolmen vuoden aikana noin 40 tuntia vuodessa.

Tällä työpanoksella Vilppulan Veneilijät voi jatkaa toimintaansa Mäkitalonlahden satamassa.

Honkatorppa

Honkatorpalle johtava tien korjaamiseksi pidettiin tienhoitokunnan osakkaiden palaveri ja tie sovittiin korjattavaksi. Ojat kaivettiin auki, mutta tienalkupäässä olevaa kalliota ei saatu räjäytettyä. Uusi yritys tehdään tänä vuonna.

Keväällä kokeiltiin levittää kasvuturvetta laitureiden ympärille nopeuttamaan auringon sulatusvaikutusta ja laiturit vapautuivat näin jäistä eikä käyntisilta enää pudonnut laiturilta.

Honkatorpalla oli kävijöitä oli ennätysmäärä kuluneella purjehduskaudella, eikä pandemian takia ollut enää rajoituksia. Kävijämääristä kertonee sekin että kiuas paloi käytännössä loppuun. Oman seuran käyttäjiä oli Honkatorpalla 9 venekuntaa, maksut 60 eur/ venekunta

Yhteistyö Tampereen Navigaatioseuran kanssa jatkui ongelmitta. Parhaimmillaan se näyttäytyy Honkatorpan talkooviikonloppuna juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna. Ohjelmassa oli jälleen perinpohjainen siivous talven jäljiltä, venelaiturin kunnostusta jatkettiin, tulevan vuoden saunapuut kaadettiin ja pienittiin liiteriin kuivumaan. Ohjelmassa oli myös jätevesipuhdistamon ympäristön maisemointi; mullan levitys ja nurmikon istutus. Metsän puoleiselle räystäälle asennettiin sadevesirännit ja syöksytorvet .

Höyrylaivaregatta 24.07. Päätapahtuma oli satamassa, mutta höyrylaivaväki majoittui Honkatorpalle, missä saunottiin ja ruokailtiin. Aiheesta enemmän toimintakertomuksen Kotvio laivan osassa.

Talous

Taloudellinen tilanne seuralla oli tappiollinen 5381,81 euroa.Tästä poistoja oli 2391,40 euroa

Tuotot 11556 € eli budjetoitua enemmän, mutta koska tehtiin runsaasti korjaus- ja ylläpitotöitä satamassa , Honkatorpalla sekä Kotvio-laivassa, vuoden toiminnallinen tappio oli 3546 €. (5381 miinus poistot 2391)

Rahoitustilanne oli kuitenkin koko kauden ajan hyvä!!

Venepaikkamaksuja pystyi entiseen tapaan pienentämään osallistumalla talkoisiin ja hankkimalla niistä bonuksia, joilla voi kuitata maksujaan seuralle.

Yhdistyksen omaisuusvakuutukset on hoitanut vakuutusyhtiö If ja vastuu- sekä talkoovakuutukset Lähivakuutus. Pyydetty Lähivakuutukselta tarjous Honkatorpan kotivakuutuksesta, ei vielä päätöstä