TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

Hallinto

Hallitus kokoontui 3 kertaa,tammi- huhti- ja marraskuussa ja yleisiä kokouksia pidettiin sääntöjen mukaiset syys- ja kevätkokoukset.

Hallituksen kokoonpano 2022:

Puheenjohtaja: Esko Kivinen

Varapuheenjohtaja : Jarkko Penttilä

Hallituksen muut jäsenet:

Ilpo Tukia Juha Kivinen

Juha Koivistoinen Keijo Sistonen

Pentti NieminenRaimo Moisio

Tapio Ala-Herttuala

Rahastonhoitajana oli Jarkko Penttilä, kirjanpidon hoiti Tiliportti Oy ja tilintarkastajana Juha Mäki, varalla Tuomo Kauhaniemi

Vastuuhenkilöt

Kuluneella kaudella jaettuna tehtävät oli jaettu oheisen "Yhteystiedot 2022"-listan mukaisesti.

Jäsen- ja alusrekisteri

Jäsenmäärä ja venekunnat on kauden aikana hieman pienentynyt. Seuraan kuului kauden alussa 100 jäsentä ja lopussa 107 jäsentä. uusia 5 kpl.

).

Kattojärjestöt

Vilppulan Veneilijät ry kuuluu yhteisöjäsenenä seuraaviin yhdistyksiin: Suomen Höyrypursiseura ry ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry sekä Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys.

Kotvio II

Kuluneena vuonna laivaa kunnostettiin ja paranneltiin pitkästä aikaa poikkeuksellisen paljon

Laiva piti maalata ennen noitien yö tapahtumaa ja viikon ajan laivan runkoa maalattiin Mäntän Pintakehitys Oy:n opastuksella.

Em. lisäksi laivalla ovat ahkeroineen Reijo Alander , Juha Kivinen, Matti Mäkinen, Timo Turunen ja Juha Koivistoinen.

Risteilyt:

Laivalla tehty matkoja seuraavasti:

Perinteinen Noitien yön keikka Vilppulasta Ruovedelle

ja Kivistön Matin sahapäivillä

Mäkitalonlahden satama

Satamassa alkoi Mäkitalon lahden sataman kehityshankkeen ensimmäinen vaihe, konepajan katon korjaus / uusiminen. Talkoopäiväksi sovittiin tiistaipäivä ja töitä paiskittiin yleensä klo 7 – 16. Välissä pidettiin ruokatauko ja pari kahvitaukoa. Hankkeen hyvä yksityiskohta oli muonituksen kuulumineen kustannuksiin, samoin joitain työvälineitä voitiin ostaa hankkeen piikkiin. Helpotusta ja parannusta työvälineisiin ja osaamiseen saatiin kun Jari Aronen liittyi mukaan ja toi työväline ja työkone peräkärrynsä varastohalliin talkoiden ajaksi.

Hankkeen kallein kustannus oli kattohuopa ja puutavara, jonka hinta oli noussut koronan seurauksena kolmanneksen. Katon korjaukseen arvioitiin kuluvan raakaponttilautaa noin 4 km ja lankkua noin 0,5 km. Puutavaran hankinnassa onnistuimme sopimaan Kinnaskoski oy:n kanssa. Puutavaran hankinta alkoi heti lumien sulettua huhtikuussa Kinnaskoski oy:n sekalaisen puutavaran kasan lajittelulla, mistä saatiin tarvittava lankkutavara ja hieman lautaa. Lautaa saimme ostettua lisää Kinnaskoskelta edullisesti 1200m erän. Osa puutavarasta käytiin höyläämässä ponttiin Tommi Heinolan höylällä JS Lämpöpuulla , mutta ponttilaudasta päätettiin nopeasti luopua ja käyttää jatkossa täyssärmäistä lautaa. Katonkorjaus alkoi rakentamalla tukevat portaat hitsaamon katolle, mistä noustiin isolle katolle. Hitsaamon katto toimi näin välivarastona. Seuraavaksi tehtiin kaiteet rannan puoleiselle reunalle, ne toteutettiin viisaasti tukeutumalla alkuperäisiin ränneihin. Isona apuna oli Pentti Niemisen rakennustelineet. Sen jälkeen päästiin purkamaan päädyn pellityksiä ja aloitettiin varsinaisen katon purku. Tässä tuli avuksi Pentti Niemisen peltiseppämestarin taidot, jotta pellitys voitiin purkaa ehjänä ja käyttää uudelleen. Kattohuopa oli kiinnitetty pikeä ja huopakattonauloja säästämättä. Aluslaudoitus oli suurimmaksi osaksi täysin lahonnut ja hajosi kosketuksesta käsiin. Samoin lähinnä päätyä olleet kattovasat jouduttiin purkamaan kokonaan. Tapio Ala-Herttualan traktori ja korkealaitainen peräkäry olivat korvaamaton apu purkujätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä uuden puutavaran kuljetuksissa. Purkujätteen mukana meni myös useita naakan pesiä. Jatkossa naakkojen pesintä estettiin asentamalla teräsverkot koko rannanpuoleiselle sivulle. Oman mausteensa pöllyävään purkutyöhön toi yli 30 asteen helteet. Kivennäisvettä kului runsaasti talkoopäivien aikana. Työn edetessä alkoi alkuperäisten katon osien kunto parantua eikä aivan kaikkea tarvinnut enää rakentaa uudelleen. Pajan piipun ympäristö sen sijaan piti uusia kokonaan alaosan pellitys mukaan lukien. Lisätyötä aiheutti aluskatteen peittäminen sateenvaralta aina talkoopäivän jälkeen. Peittäminen päättyi vasta kun kattohuopa saatiin asennettua koko korjatulle alalle. Katon korjauksen ohessa porattiin tienpuoleiseen tiiliseinään metrin välein tuuletusaukot ja peitettiin hallin huonokuntoiset ikkunat aaltopellillä. Katon korjaus päättyi syyskuun puolivälissä kun katolle johtavat portaat purettiin ja kannettiin talteen odottamaan asennusta pohjoispään katolle. 40 metrin katosta on korjattu reilu kolmannes.

Seuraavan vuoden työkohteita tutkittaessa huomattiin tulevan näyttelytilan (entinen hitsaamo) välikaton lahonneen purkukuntoon betonikatossa olleen halkeaman takia.

Talkoisiin osallistui kahdeksantoista henkilöä ja talkootunteja kertyi 1116 tuntia j

Tämä yllitti kaikki ennakkolaskelmat niin henkilömäärän kuin tehtyjen tuntien osalta. Käyttämättä jäi vielä puolet talkootunneista tuleville vuosille. Se kertoo ennen kaikkea siitä valtavasta työmäärästä, minkä talkooväki joutui tekemään sahan puoleisen katon osan korjaamiseen.Mäkitalonlahden sataman jätehuoltosuunnitelma on lähetetty sähköpostilla jäsenistön nähtäväksi huomautuksia varten, joita ei tullut. Suunnitelma on Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttävänä.

Honkatorppa

Honkatorpalla jatkui yhteiskäyttö Tampereen Navigaatioseuran kanssa. Perinteiset kevättatalkoot pidettiin jälleen viikko juhannuksen jälkeen. Talkoissa asennettiin järvenpuoleiselle seinälle ja katolle tikkaat nuohoojan pyynnöstä. Sen lisäksi tehtiin perinteinen suursiivous sisällä ja ulkona. Navigaatioseura tarjosi talkooväelle jälleen maittavat ruuat ja kahvitukset mansikkakakun kera.

Tällä kertaa talkooväkeä oli niin vähän, että päätettiin pitää varsinaiset polttopuutalkoot 23.07. Jatkossa kevättalkoot pidetään vasta kaksi viikkoa juhannuksen jälkeen.

Honkatorpalle johtavassa tiessä ollut huono kohta Ojalan jälkeen korjattiin osittain ja samalla sähkömaakaapeli siirrettiin toiselle puolen tietä ja korjauksen maksoi Elenia, Samalla kerralla kaivettiin Honkatorpan kaivon ympärille uusi oja estämään pintavesien valuminen kaivoon. Lopullinen tien korjaus on tarkoitus tehdä 2023 toukokuussa

Jäät pudottivat jälleen kulkusillan syvyyksiin huolimatta vaijerivarmistuksista. Tällä kertaa nostotöissä laiturin molemmin puolin oli veneet estämässä laiturin kallistelua. Myös nostopuomia paranneltiin, niin että nosto sujui varsin turvallisesti sen jälkeen kun nostovaijeri oli saatu kulkusillan alitse.

Honkatorpan laituripaikat numeroitiin 1 – 19 joista varattuja paikkoja oli 5 paikkaa.

Honkatorpan satamasta ei tehdä ilmoitusta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään eikä laadita jätehuoltosuunnitelmaa, koska venepaikkoja on alle 25 kpl. Honkatorpalla on sovittu että jokainen vie jätteensä mukanaan.

Honkatorpan biopuhdistamon tyhjennyksistä on sovittu Ympäristörakennus Jouni Aholan kanssa.

Sauna – ja sähkömaksuissa siirrytään enenevästi sähköiseen maksamiseen käteisen sijaan.


Talkootunteja kertyi 2021 - 2022 yhteensä 1116 tuntia, josta käytettiin 540 tuntia.

Venepaikkamaksuja pystyi entiseen tapaan pienentämään osallistumalla talkoisiin ja hankkimalla niistä bonuksia, joilla voi kuitata maksujaan seuralle.